Авторски права

Книгата “Чисто Съзнание – Поемане по пътя навътре” © 2021-2023 е лицензирана под CC BY-ND 4.0.

Текстът на лиценза е добавен на последните страници на книгата. Ако онлайн версията на лиценза бъде променена в бъдеще, тогава трябва да се приложи по-рестриктивната версия от тази локална версия на лиценза, добавена в тази книга, или от последната онлайн версия на лиценза, публикувана на http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/