Вътрешната чувствителност или способността ни да отчитаме промените във вътрешния ни свят

Малко момиче, което държи компас в ръце. Тя изследва природата в гората в топъл есенен ден и се учи как да използва компас за ориентация. Компасът работи благодарение на магнитните полюси на земното кълбо и има магнитна стрелка, която бива завъртана от магнитното поле на Земята. Така стрелката винаги сочи в една посока - север-юг - без значение на къде е завъртян компаса.

26. Защо започваме с този вътрешен инструмент?

Ако искаме да отличим само един вътрешен инструмент, тогава бихме посочили вътрешната чувствителност, защото този инструмент е свързващото звено между всичко други, и през цялото време ни служи като ориентир или компас, за да знаем дали се подобрява вътрешното ни състояние от практиката, която правим в момента.

27. Какво включва вътрешната чувствителност?

На много места в книгата се говори за вътрешната чувствителност, която всеки от нас притежава и която е основен вътрешен инструмент, за това ще започнем с някои разяснения, какво включва тя.

Според смисъла, който влагаме в настоящото изложение, тя е всичко което се случва вътре в нас и ние отчитаме или усещаме като промени. Вътре в нас се случват прекалено много неща, голяма част от които вероятно никога няма да отчетем и усетим. Има и такива, които с лекота отчитаме, като например усещанията на различни места в тялото, например удобство или дискомфорт.

Други вътрешни процеси, които имат отношение към съдържанието на книгата са какви емоции и чувства ни обземат в даден момент, какви мисли се въртят в главата ни, какво си говорим/тананикаме на ум или каква мелодия звучи в главата ни, какво визуализираме чрез въображението си. Включва се и това да разграничаваме, кои желания, изводи и решения идват от интуицията и кои от предразсъдъците, което определено не е лесно, както е лесно да усетим определено усещане в тялото.

28. Усещанията в тялото

Всички изброени примери за това, какво включва вътрешната чувствителност са разгледани в другите глави на книгата и затова нека тук се спрем на усещанията в тялото. Те са изключително важна част от вътрешната чувствителност, защото ги възприемаме директно и нямаме колебания по отношения на тях.

Колебания например често се появяват, когато чрез вътрешната чувствителност се опитваме да отчетем или разграничим дали дадено желание, извод или решение идва от интуицията или от предразсъдъците или дълбоките убеждения, които всеки от нас има. Разбира се тезй колебания намаляват с тренировките и практиката.

За разлика от нещата, които създават колебание, усещанията се възприемат директно, така както се възприема това което виждаме или чуваме. Това е информация която директно постъпва в мозъка от сензорите на тялото, чрез нервната система. В много редки случай бихме имали колебания по отношение на това какво възприемаме като усещания в тялото.

И за да разсеем всякакви съмнения по отношение важността на тялото, ние виждаме, чуваме и усещаме, защото ни има, а ни има благодарение на тялото. Цялото ни съзнание, каквото го познаваме, съществува в тази форма благодарение на тялото. То се влияе от него и в същото време е негов оператор или управител. Това е възхитителна симбиоза между всички клетки на тялото, в това число и клетките на нервната система, изпълняващи коренно различни функций.

29. Базова вътрешна чувствителност

Когато не успяваме да отчитаме други промени във вътрешния ни свят, можем да се придържаме към усещанията в тялото, понеже те са достатъчна основа за добра ориентация.