Предназначение

Това съдържание е с практическа насоченост и има за цел да направи ежедневния живот по-прост, по-лек, по-смислен и по-истински, както и да намали страданието, което всеки от нас изпитва в определена степен.

Може да помогне в откриването на по-подходяща цел и по-дълбок смисъл в живота.

Книгата е относително кратка и е изградена от отделни глави, които могат да бъдат повече или по-малко полезни в зависимост от случая. Добре е да се запознаете с цялото съдържание, но може да отделите специално внимание и фокус на определена глава.

Ще направим някои разяснения за главите и ситуациите, в които могат да бъдат полезни. Нека оставим този списък отворен, но все пак да дадем някои насоки:

  • Ако проявявате интерес към себепознанието или търсите по-добра версия на себе си, то цялото съдържание може да ви бъде полезно.
  • В първите 8 глави, могат да бъдат намерени няколко важни разяснения: 1) описанието на смисъла, който автора влага в думи и словосъчетания като „Съзнание“, „Вътрешен свят“, „Вътрешни инструменти“, „Разум“, „Интуиция“, „Въображение“, „Вътрешна чувствителност“, „Работа с вътрешния свят“ и т.н., 2) уговорките за употреба на съдържанието 3) инструкциите за безопасност по време на практикуване.
  • Ако проявявате любопитство и искате да изпробвате техники с по-общи положителни резултати, тогава може да започнете с „Визуалното въображение“ и „Освежаване на мозъка“.
  • Ако търсите щастието, тогава може да се задълбочите в „Откриване и култивиране на щастието“.
  • Ако искате да подобрите съдържанието на мисловния си поток или да се отървете от натрапчиви мисли, тогава вероятно ще ви бъдат полезни главите „Трансформации на мисловния поток“ и „Съзнание отвъд мислите“.
  • Акцентът върху твърдата връзка между тялото и съзнанието се разглежда в главите “Как да се грижим за тялото” и „Обща информация за биологичната еволюция на човека“.
  • Съдържанието тук би могло да намали страданието и да бъде полезно в много ситуации, включително при психични разстройства. Основният контекст е само-помощ, но за да сме максимално честни, трябва да признаем, че има хора, които не могат да си помогнат сами. Ако се грижите за такива хора, тогава цялото съдържанието може да ви бъде полезно като ориентир и ветропоказател.
  • При по-тежка депресия или наличието на психоза / психотичен епизод, ако човек осъзнава какво се случва с него и иска да си помогне сам, тогава съдържанието може да му бъде полезно, но има някои червени лампи, с които трябва да се съобразим. За повече информация, може да поставите по-силен фокус на главата „Пълно доверие в реалността, или отдаване в ръцете на безкрайното, всепроникващо съзнание“.