Детски спомен от лозето с дядо

Здравей, драги читателю!

Като малък често ходех на лозето с дядо, за да му помагам, и когато имах свободно време, си почивах или си намирах интересни занимания. Лозето беше извън шумотевицата, на пет километра от града, и беше изключително тихо и спокойно, особено когато ги нямаше хората от съседните парцели. Чуваха се само песните на птичките или шумът на листата на дърветата, когато имаше ветрец.

Един ден бях легнал да почивам, но се появи натрапчив звук и прогони тишината. Нито знаех откъде идва, нито какво го издава. Стана ми интересно, затова излязох. Поослушах се и установих, че звукът идва от голям стар орех, който растеше на трийсетина метра от колибата. Помислих си, че звука го издава птица, и обиколих няколко пъти дървото, за да я видя, но така и не успях. Затова реших да се покатеря и да разгледам по-отблизо. Качвах се клон по клон, опитвах се да определя откъде точно идва звукът. След известно време, по метода на изключването, открих, че звукът идва от клон, на който със сигурност нямаше птица.С риск да падна, понеже бях доста високо, започнах да се местя, за да огледам клона от всички страни. След малко забелязах, че там е кацнала муха, друго не открих. Внимавах да не я подплаша и да отлети, но започнах и да я наблюдавам, като се опитвах да разбера откъде точно идва звукът…

След още известно време вече бях убеден, че тя издава звука. Не можех да повярвам! Да, не изглеждаше като другите мухи, но беше твърде малка, за да издава толкова силен звук. За да съм сигурен, че звукът идва от нея, се приближих и я подплаших. След като тя отлетя, изчезна и звукът.

Слязох от дървото и въодушевен от откритието си, отидох при дядо и му разказах за случилото се. Той не беше изненадан, каза, че това е „пищялка“.

Тогава нямаше интернет и нямаше как да разбера истинското ѝ име, но наскоро я потърсих чрез модерните технологии и открих. Казва се цикада, има я почти по целия свят и силата на звука, който издава, достига до 120 децибела!