Обща информация за биологичната еволюция на човека

 
Може би при четене възникват много въпроси. С цел улеснение на разбирането, са изброени факти, които могат да помогнат в разсъжденията. Избрана е по-основна информация, защото човек може и самостоятелно да намери допълнителна информация по темата.

108. Кратка история на земния живот

Според учените живота на земята е започнал преди ~3.8 милярда години с първите едноклетъчни организми, които нямат нито мембрана, нито ядро, нито органели (части изпълняващи конкретни и различни функции). След тях се появяват организмите с клетъчна мембрана, ядро и органели.

Още от самото начало, едноклетъчните организми имат за цел да оцелеят и да репликират своята РНК/ДНК т.е. да се възпроизвеждат предавайки генетична информация на следващото поколение. Погледнато от химична гледна точка, дори може да се каже, че всъщност РНК/ДНК са молекули, като всички останали молекули от неживата материя, които обаче имат способността да оцеляват във времето, като стават повече, създават свой копия и умеят да еволюират към по-сложни молекули.

От едноклетъчните организми стартира живота на Земята и в продължение на много години, постепенно започва да се появява цялото дърво на живота, както го познаваме от учебниците по биология. Преди 3.5 милярда години за пръв се появяват едноклетъчни организми, които живеят благодарение на слънчевата енергия, а не на химични реакции използващи веществата от заобикалящата ги агресивна среда. Те започват да произвеждат кислород и така той се появява в по-големи количества на Земята.

Благодарение на кислородът се образуват нови видове едноклетъчни организми. Появяват се също и многоклетъчните организми, включително такива, които са изградени от клетки с различен тип, а не колонии от еднакви клетки.

Първите нервни клетки се появяват преди 600 милиона години, а в дървото на живота, клона на хората се отклонява от клона на шимпанзетата едва преди 5 милиона години.

109. Интересни факти за човешкото тяло

Организмът на човек или тялото му, е изградено от над 30 000 милярда клетки, като ежедневно се възпроизвеждат и умират над 200 миларда клетки.

Клетките в човешкото тяло са от 200 различни вида, а клетките от всеки вид имат различна продължителност на живот. Например белите кръвни клетки живеят 13 дни, клетките на черния дроб могат да живеят до 18 месеца, а продължителността на живота на нервните клетки съвпада с продължителността на нашия живот.

Всички тези клетки ги има в момента в тялото ни, поради факта, че преди време сперматозоид и яйцеклетка от родителите ни, са се слели и се е случило чудото – смесване на генетичната информация и поетапно клетъчно деление на всички видове клетки, които изграждат тялото ни, докато самите ние достигнем биологична и полова зрялост.

110. Тялото като жива връзка с древното или със зората на живота

През цялото време, от началото на живота на Земята до този момент, има „жива връзка“ до нас и по-точно до клетките, които изграждат тялото ни. Техни прародители не са само клетките на родителите и прародителите ни, а и на всички други организми, които има в дървото на живота, тръгвайки от клона на хората назад към корена му. Това включва организмите, които са живели отдавна и са прародители на сегашните. Например организми с гръбначен стълб като маймуна, кон, жаба, заек и риба, а също и прародителите на влечуги и дори древни мекотели (например прародителите на медузата). Учените доказват тези твърдения с процента съвпадение на гените (РНК/ДНК) на съвременния човек и гените на всяко друго същество.

Да си припомним, че от самото начало на живота РНК/ДНК молекулите имат за цел да оцеляват във времето като се възпроизвеждат т.е. създават нови генерации преди да загинат. Те предават информацията, която е закодирана вътре в структурите им. Самите РНК/ДНК молекули са така устроени, че са изключително сложни и способни да съдържат огромен обем информация в себе си.

Това придава една древност на човешкото тяло и нашепва за огромна мъдрост, под формата на кодирана информация в РНК/ДНК, която е позволила на живота на Земята да оцелее до наши дни и същевременно многократно да еволюира … би следвало тази мъдрост или поне най-съществената част от нея, да се е предавала от клетките на родителите към клетките на следващата генерация, по време на цялата еволюция на живота, и сега се съдържа в клетките изграждащи и нашето тяло.

111. Човека като индивидуалност

Биологичната цел на живота на човечеството, погледнато като съвкупност от организми с изключително близко РНК/ДНК, се постига денонощно с раждането на всяко новородено по целия свят. Ако учените изследват РНК/ДНК на двама произволни жители на Земята, винаги ще получават съвпадение над 99.99%. В тази посока на разсъждения живота на човешкото РНК/ДНК го има от доста време на Земята и се изразява от съвкупността на всички индивиди. В този смисъл всички обитатели на Земята са роднини. С други думи, всички ние сме по-близки или по-далечни братовчеди.

От друга страна всеки от нас притежава уникална индивидуалност, като жив представител на вида Човек. Дори близнаците винаги има разлики и в тялото и в характера, та макар и малки.

Какво е индивидуалният живот на фона на периода, в които се е развил живота на Замята и дори на фона на по-малкия период, от началото на който съществува човешкия вид?

Като погледнем радостната и мрачната статистика, наистина хора умират и се раждат всеки ден и живота е устроен така че постепенно ни отнема близки и приятели. Един човешки живот е като една капка в океана. Това обаче не го прави по-малко важен, а напротив. Пред нас има предизвикателство – да изживеем времето което имаме по най-добрия възможен начин!

112. Да се движим разумно по нашия индивидуален път!

Ако погледнем паралела на биологичния живот на човешкия род и индивидуалния живот на човек излиза, че нашето съзнание и в частност рационалния ум, е като временен управител на един древен биологичен екземпляр, съдържащ цялата мъдрост на еволюцията в кодирана форма и в който живеят слетите клетките на всички наши предшественици.

Това не поражда ли изумление?

Всеки от нас има индивидуален път и трябва да използва времето което има за да го открие и извърви.

Няма как някой друг да ни го посочи, а още повече да го извърви вместо нас!

Това че времето ни тече и не успяваме да открием по-подходящ индивидуален път, не ни пречи да си вредим и така да намаляваме времето което ни е отредено тук, понякога дори без да сме наясно, че го правим.

Сигурно вече е ясно, че няма рецепта, как да изживеем времето което имаме по най-добрия възможен начин, защото това е уникален път, както е уникално нашето РНК/ДНК. То е повече от 99.99% еднакво с РНК/ДНК на другите хора и въпреки това е уникално. Това което можем да направим е да запазим даденото ни времето на Земята и да съхраним дори да подобрим качеството си на живот, доколкото е възможно.